Dokumenty

CCF Reality s.r.o. vám nabízí vzory smluv, dohod a množství dalších dokumentů a informací vztahujících se k problematice správy a řešení pohledávek.

Smlouvy

Smlouva o zápůjčce s biancosměnkou (dle Občanského zákoníku § 2390)
Smlouva o zápůjčce (dle Občanského zákoníku § 2390)
Smlouva o převzetí dluhu (dle Občanského zákoníku § 1888)
Smlouva o postoupení pohledávky II. (dle Občanského zákoníku § 1879)
Smlouva o postoupení pohledávky (dle Občanského zákoníku § 1879)
Smlouva o obstarání informace (dle Občanského zákoníku § 1746)
Smlouva komisionářská (dle Občanského zákoníku § 2455)
Ručitelské prohlášení (dle Občanského zákoníku § 2018)
Příkazní smlouva o mimosoudním vymáhaní (dle Občanského zákoníku §2430)
Potvrzení o poskytnutí zápůjčky_dlužní úpis (dle Občanského zákoníku § 1952)
Zprostředkovatelská smlouva na prodej pohledávky – věřitel (dle Občanského zákoníku § 2445)
Zprostředkovatelská smlouva na odkup pohledávky – zájemce o koupi (dle Občanského zákoníku § 2445)
Započtení vzájemných pohledávek jednostranným právním jednáním

Doklady

Uznání dluhu s dohodou o způsobu jeho úhrady (dle Občanského zákoníku § 2053)
Uznání dluhu bez uvedení lhůty k plnění (dle Občanského zákoníku § 2053)
Uznání dluhu (dle Občanského zákoníku § 2053)
Oznámení o postoupení pohledávky (dle Občanského zákoníku § 1882)
Plná moc

Dohody

Dohoda o započtení vzájemných pohledávek (dle Občanského zákoníku §1982)
Dohoda o započtení vzájemných pohledávek II. (dle Občanského zákoníku § 1982)
Dohoda o přistoupení k dluhu (dle Občanského zákoníku § 1892)
Dohoda o narovnání (dle Občanského zákoníku § 1903)


Upozorňujeme, že se jedná o velmi obecné a jednoduché vzory smluv mající pouze informativní charakter pro naše obchodní partnery, které je třeba upravit pro konkrétní případ a samozřejmě v souladu s vyvíjející se právní úpravou a judikaturou. V žádném případě se nejedná o poskytování právních služeb ani právních rad a případné užití těchto vzorů jinými osobami je na vlastní zodpovědnost.