Rychlé řešení pro dlužníky

ŽÁDOST O SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

Zde můžete využít možnosti požádat o povolení úhrady vymáhané povinnosti formou splátek. Všechna pole ve formuláři jsou povinná.
Zadané údaje jsou následně verifikovány a v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů nebude žádosti vyhověno.
Do pole vaše žádost můžete uvést další údaje pro posouzení žádosti.

O vyhovění/nevyhovění Vaší žádosti obdržíte informaci na email uvedený v žádosti.