Nákup a prodej pohledávek

V dnešní době, kdy naše ekonomika stagnuje, kdy státní pomoc není v takové výši a tak rychlá, jak by si někteří podnikatelé přáli, kdy tento stav se nepříznivě projevuje na finanční situaci nejenom věřitelů, ale především prohlubuje problémy dlužníků – je více než kdy jindy potřeba každé koruny. Někdy až existenční problémy mají podnikatelé právě s dlužníky a nesplacenými pohledávkami.

Nárůst pohledávek může znamenat, kromě celkové napjaté situace ve společnosti, také snížení finančních prostředků, kterými společnost disponuje. To může znamenat vynucené snížení investic do vývoje nových výrobků a služeb a jejich uvádění na trh, do nových technologií, do vzdělávání zaměstnanců apod.

Již tyto dopady mohou mít výrazný vliv na ztrátu tržní pozice a tím na prosperitu společnosti. V horším případě toto může znamenat následnou platební neschopnost a v nemálo případech až zánik společnosti.

Společnost CCF Reality s.r.o. na základě těchto skutečností, dlouhodobých zkušeností a ve spolupráci s několika investory nabízí efektivní řešení – produkt Odkup pohledávek. Náklady na řešení pohledávek, tedy vyhledání dlužníka, jeho oslovení, jednání s ním, jsou plně v režii společnost CCF s.r.o. Postoupením pohledávek získáte v krátké době finanční hotovost v maximální možné výši z nominální hodnoty Vaší pohledávky.